+420 778 023 025
+420 774 032 031

Zdravá půda díky orbě s produkty Kverneland.

17. 1. 2022

  • Přínos orby pro zdraví půdy

Orba jako metoda přípravy seťového lůžka je zásadním krokem k vyšším výnosům a příjmům. Jedním z přínosů orby je regulace škůdců. Orba pomáhá omezit výskyt plísňových chorob, jak zřetelně ukazuje studie v následující tabulce. Pokud se jako systém zakládání plodin zvolí orba, obsah mykotoxinů v následující plodině se sníží o více než 80 %. Půda je tudíž zdravější. Plodiny mohou klíčit a růst ve velkém množství a vysoké kvalitě. 
Stejně tak studie ukazuje, že střídání plodin v kombinaci s orbou přináší nejlepší výsledky u následující sklizně.

  • Orba zajišťuje výnosy

Při porovnávání výnosů po orbě s výnosy po systémech zakládání plodin, jako je konzervační nebo přímý výsev, níže uvedená celoevropská studie ukazuje, že nejlepší výnosy zaručuje orba.

Když se zeptáte uznávaných šampiónů v orbě, proč orat s produkty společnosti Kverneland, odpovědi jsou zcela jasné:   „Podle mého názoru zajišťuje orba dobré výnosy, a to i v extrémních podmínkách. Hlavními přednostmi našeho pluhu Kverneland jsou jednoduchá a robustní konstrukce a snadné nastavení.“ Johannes Bendele, německý národní šampión v orbě.

    

  • Výběr orebního tělesa

Kvalitní orba vyžaduje správnou kombinaci orebních těles a typů půdy. Je třeba vzít v úvahu další faktory, jako je šířka záběru, hloubka, obsah vlhkosti a struktura půdy, rychlost orby a v neposlední řadě také druhy a množství rostlinných zbytků. 
Společnost Kverneland nabízí tělesa pro jakoukoli půdu – orební tělesa, která jsou celosvětově proslulá svou vysokou výkonností.

Při zaorávání slámy ve stejných podmínkách s tělesy Kverneland č. 30 a č. 28, pokud zaorání vypadá hloubkově stejně, vykazuje rozložení slámy v půdním profilu v této specifické půdě odlišné výsledky. V tomto případě těleso č. 30 rovnoměrněji rozprostírá slámu, aby se snadněji rozložila. Těleso 28 rozprostírá slámu rovnoměrněji v šířce půdního profilu.

Můžeme konstatovat, že orba s produkty Kverneland umožňuje efektivní zaorávání rostlinných zbytků, snižuje možnost výskytu plísňových chorob, zachovává zdraví půdy a zajišťuje vysoké výnosy.