+420 778 023 025
+420 774 032 031

Recyklační rosiče

Recyklační rosiče byly navrženy pro zvýšení efektivity práce ve vinicích a ke snížení ztrát úletem při prováděné chemické ochraně. Ztráty mohou při jarních postřicích (v době rašení) činit až 60 - 65 %. Se zvětšující se listovou plochou pak ztráty klesají na 20 - 30 %. Roční průměr ztrát postřikové kapaliny činí přibližně 40 %. Recyklační rosiče firmy Bertoni sníži ztráty úletem z již uvedených 40ti % na 0,8 až 1,7 %.

Recyklační rosič s reflektorem vyžaduje usměrněný proud vzduchu, který je zabezpečen ventilátorem s tangenciální clonou. Důležitou částí je reflektor tvořený prohnutou, záchytnou pracovní plochou. Kapky postřikové kapaliny procházející listovou stěnou dopadají na plochu reflektoru. Část kapek se na ploše reflektoru tříští, je proudem vzduchu zpětně strhávána a usměrněna zpět na listovou stěnu. Zbývající část kapek ulpívá na ploše reflektoru, odkud stéká k jeho spodní hraně opatřené záchytným žlábkem. Hlavní výhodou tohoto zařízení je, že odražené kapky zvyšují pokryvnost listové stěny a tím zesilují účinek zásahu.

Arcobaleno®

Unikátní a inovativní postřikovací tunel s ventilačním systémem se vzduchovým vírem, který zlepšuje nanášení postřikové látky, eliminuje proud umožňující rozptyl i v přítomnosti větru a v blízkosti míst tzv. "Nárazníkových zón", jako jsou silnice, obydlené lokality a významné přírodní lokace.

 

Rozprašovací tunel „Duha“

"Duha" je první rozprašovací tunel schopen efektivně recyklovat aplikovanou postřikovou látku , která neulpěla na vegetační stěně a opětovně je vrácena do nádrže k další aplikaci.

 

 

Vyhodnocení účinnosti aplikace

 

 

Rekapitulace


Celkem náklady na ošetření 12 246,-

Úspora při nízké listové stěně cca 2733,- Kč/ha

Úspora při plné listové stěně cca 1017,- Kč/ha

Celková úspora 3750,- Kč/ha

 

BERTONI PM

BERTONI PM

Recyklační rosič pro práci ve vinicích se sponem větším než 2,2 metru, je určený pro provoz ve svazích a kopcích. 

BERTONI TM

BERTONI TM

Tunelový rosič určený pro práci ve vinicích se sponem větším než 1,6 m.

BERTONI TR

BERTONI TR

Recyklační osič pro práci ve vinicích se sponem od 2 m do 3,8 m.

BERTONI TRS

BERTONI TRS

Recyklační rosič pro práci ve vinicích se sponem od 1,7 m do 2,8 m.

BERTONI TRL

BERTONI TRL

Recyklační rosič pro práci ve vinicích se sponem od 1,9 m do 2,8 m.

BERTONI PT

BERTONI PT

Recyklační rosič pro agregaci s portálovými nosiči. Vhodný do vinic se sponem od 1,4 m do 2 m, nebo se sponem od 1,8 m do 2,8 m.

BERTONI PQ

BERTONI PQ

Recyklační rosič pro agregaci s portálovými nosiči. Vhodný do vinic se sponem do 1,2 m.

BERTONI T6

BERTONI T6

Recyklační rosič pro práci ve vinicích se sponem do 1 metru.

BERTONI TRB

Recyklační rosič pro práci ve vinicích se sponem od 1,4 m do 2 m.