+420 778 023 025
+420 774 032 031

TZ projekt Precizní založení porostu řepky ozimé

29. 11. 2023

Vážení obchodní partneři,

rádi bychom Vám touto cestou představili nový projekt Precizní založení porostu řepky ozimé se stroji Kverneland.

Cílem projektu je vývoj, ověření a modifikace pěstebních technologií plodin vysévaných do širších řádků s využitím strojů Kverneland Group pro podmínky střední a západní Evropy. Projekt byl z hlediska využití podzimního časového období zatím koncipován na porosty ozimé řepky, ale cíleně zaměřen rovněž na kukuřici, slunečnici, sóju, čirok a brukvovité rostliny pěstované na produkci osiva.

Pokusné pozemky se nachází v lokalitách Chyše a Klíčany.

Celý projekt je zpracován do seriálu, který vbrzké době bude zveřejněn na sociálních sítích, proto bychom Vás o něm rádi v předstihu informovali.

Kverneland Group se na projektu podílí zajištěním technických a pracovních operací, spoluprací na modifikaci strojů, přípravou edukačních materiálů ve vztahu k prodejcům, zákazníkům a širší veřejnosti, zpracováním podmínek technické a marketingové podpory pro prodejce a zákazníky.

page1image52461776

Centrum precizního zemědělství zajistilo plánování a řízení agrotechnických postupů, modifikaci technologií, vyhodnocování polních experimentů zhlediska agrotechnických, ekonomických a energetických procesů, podílelo se na přípravě edukačních materiálů ve vztahu kprodejcům, zákazníkům a širší veřejnosti, a na tvorbě agrotechnických podpor pro zákazníky a prodejce.

Společnost SAS Agro zajistila přípravu předpisových map pro demonstraci prostorově proměnlivých aplikací pomocí mechanizace Kverneland. Dále v průběhu celého pokusu zajištuje rozbory půdy a rostlin a sledování a hodnocení variant pokusu pomocí bezpilotních prostředků. V případě dalších prostorově proměnlivých aplikací zajišťuje tvorbu předpisových map reagujících na variabilitu rostlin v rámci pozemku a podílí se na hodnocení výsledků.

Obecný rámec pokusů s ozimou řepkou:

1. Zakládání porostů ozimé řepky do technologie strip-till se souběžným ukládáním hnojiv do zóny řádku. Technologie strip-till je zaměřena na snížení zpracování půdy ve vztahu k legislativě ČR (DZES 5, dle MZe budou podmínky zveřejněny 15.1.2024 s platností pro ozimy od podzimu 2024) ve vztahu ke snížení spotřeby hnojiv (zonální hnojení), omezení aplikace herbicidů (pásové aplikace vy- cházející z eliminace rozvoje plevelů mulčem předplodiny v meziřadí) a ve vztahu ke snížení uhlíkové stopy.

2. Základem je provedení pásového zpracování půdy s uložením hnojiva do zóny s násled- ným přesným setím ozimé řepky (omezení spotřeby osiva, vyšší vzcházivost a omezení vnitro- druhové konkurence) v kombinaci s páskovým postřikem kypřeného pásu (úspora 50 %) pree- mergentního herbicidu. Aplikace hnojiva při setí probíhá jako hnojení pod patu, nebo je herbicid smíchán s hnojivem a je aplikován při pásovém postřiku.

3. Významným faktorem je rozteč řádků, kdy se ve všech technologiích jedná o rozteč řádků 50 cm (kukuřice, řepka, slunečnice, sója apod.), ve vztahu ke kultivaci během vegetace a uplatnění pásových aplikací pesticidů postřikovači s roztečí trysek 25 cm.

Z hlediska produktové nabídky Kverneland Group se jedná o systémové zapojení strojů pro zpracování půdy (včetně strip-till) v kombinaci saplikací kapalných a pevných látek včetně výsevů meziplodin (využití zásobníků na pevné a kapalné látky). Následně se jedná o systémy přesného setí doplněné o pásové či zonální aplikace kapalných a pevných látek.

page2image52447680

Plánovaným pokračováním experimentu je kultivace porostů vjarním období, kdy bude kultivace (plečkování) spojena s aplikací kapalných a pevných látek.

V produktové nabídce poté pokračuje využití pleček, které jsou modifikovány pro kombinaci mechanické kultivace a aplikace kapalných látek (pesticidy, bakterie, hnojiva apod.), pevných látek (hnojiva, přípravky na ochranu rostlin apod.) a samozřejmě setí meziplodin a pomocných plodin. Vše následně navazuje na systémy cílené pásové aplikace a zonální aplikace kapalných látek pomocí konvenčních postřikovačů.

Doufáme, že se Vám projekt bude líbit a dokážeme vám, že Kverneland je synonymem pro precizní zemědělství.

page1image52474256page1image52461568page1image52461984page1image52461776page1image52462192page1image52474464page1image52462400page1image52462608page1image52462816

page2image52465728

2. Základem je provedení pásového zpracování půdy s uložením hnojiva do zóny s násled- ným přesným setím ozimé řepky (omezení spotřeby osiva, vyšší vzcházivost a omezení vnitro- druhové konkurence) v kombinaci s páskovým postřikem kypřeného pásu (úspora 50 %) pree- mergentního herbicidu. Aplikace hnojiva při setí probíhá jako hnojení pod patu, nebo je herbicid smíchán s hnojivem a je aplikován při pásovém postřiku.

3. Významným faktorem je rozteč řádků, kdy se ve všech technologiích jedná o rozteč řádků 50 cm (kukuřice, řepka, slunečnice, sója apod.), ve vztahu ke kultivaci během vegetace a uplatnění pásových aplikací pesticidů postřikovači s roztečí trysek 25 cm.

Z hlediska produktové nabídky Kverneland Group se jedná o systémové zapojení strojů pro zpracování půdy (včetně strip-till) v kombinaci saplikací kapalných a pevných látek včetně výsevů meziplodin (využití zásobníků na pevné a kapalné látky). Následně se jedná o systémy přesného setí doplněné o pásové či zonální aplikace kapalných a pevných látek.

Plánovaným pokračováním experimentu je kultivace porostů vjarním období, kdy bude kultivace (plečkování) spojena s aplikací kapalných a pevných látek.

V produktové nabídce poté pokračuje využití pleček, které jsou modifikovány pro kombinaci mechanické kultivace a aplikace kapalných látek (pesticidy, bakterie, hnojiva apod.), pevných látek (hnojiva, přípravky na ochranu rostlin apod.) a samozřejmě setí meziplodin a pomocných plodin. Vše následně navazuje na systémy cílené pásové aplikace a zonální aplikace kapalných látek pomocí konvenčních postřikovačů.

Doufáme, že se Vám projekt bude líbit a dokážeme vám, že Kverneland je synonymem pro precizní zemědělství.